Biogram

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku „Finanse i bankowość”, specjalność nieruchomości z tytułem magistra oraz Politechniki Wrocławskiej na kierunku „Zarządzanie i marketing”, specjalność zarządzanie przedsiębiorstwem z tytułem magistra inżyniera. Sekretarz Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. Redaktor czasopisma naukowego Argumenta Oeconomica. Członek komitetu redakcyjnego czasopisma Świat Nieruchomości (World of Real Estate Journal).

Właścicielka biura analiz rynku nieruchomości Manna oraz stała współpracowniczka kancelarii rzeczoznawców majątkowych iCCS Sp. z o.o.

Autorka wielu publikacji naukowych z dziedziny nieruchomości i rynku nieruchomości. Współpracowała z licznymi firmami prowadząc szkolenia i przygotowując analizy rynku. Od dziesięciu lat wykładowca akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, takich przedmiotów jak m.in. inwestowanie na rynku nieruchomości, instrumenty na rynku nieruchomości, finanse, risk management in financial markets, real estate market, zaawansowane zagadnienia wyceny, usługi finansowe dla przedsiębiorstw, financial mathematics.

Prywatnie mama uroczej Urszulki i miłośniczka czekolady.

Przebieg kariery

 • Obecnie2019

  Starsza analityczka biznesu

  Archicom S.A.

 • Obecnie2016

  Adiunktka

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • Obecnie2016

  Redaktorka Argumenta Oeconomica

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • 20232016

  Pani Sekretarz, Polska Akademia Nauk

  Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

 • Obecnie2015

  Współpracowniczka, Analityczka

  iCCS Sp. z o.o.

 • 20212018

  Web-Managerka

  EurHisFirm

 • 20202015

  Właścicielka

  Manna, Anita Makowska - biuro analiz rynku nieruchomości

Edukacja

 • Dr 2016

  Doktorat w dyscyplinie finanse

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • Mgr inż. 2009

  Zarządzanie i marketing, zarządzanie przedsiębiorstwem

  Politechnika Wrocławska

 • Mgr 2008

  Finanse i bankowość, nieruchomości

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Szkolenia

 • 05-06 IX 2019

  Ekonometria przestrzenna

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • 02-04 IX 2019

  ArcGIS Pro: Efektywne wykorzystywanie narzędzi GIS

  Esri Polska sp. z o.o.

Nagrody i granty

 • 2019
  Young Researcher Grant, Interekon
  image
  Tytuł projektu: Dochodowość nieruchomości w czasie i przestrzeni

  Cele naukowe projektu:

  • Ocena wpływu czynników niemierzalnych na dochodowość nieruchomości mieszkaniowych (m. in. sentymentu);
  • Wskazanie zależności pomiędzy czynnikami charakteryzującymi nieruchomość mieszkaniową, a jej dochodowością w czasie i w przestrzeni;
  • Próba stworzenia modeli inwestowania na rynku nieruchomości mieszkaniowych (portfela inwestycyjnego);
  • Analiza modeli inwestowania na rynku nieruchomości mieszkaniowych w różnych cyklach koniunkturalnych;
  • Określenie metod zarządzania wartością nieruchomości mieszkaniowych.

 • 2016
  Wyróżnienie rozprawy doktorskiej
  image
  Tytuł pracy: Pomiar podobieństwa w procesie ustalania wartości rynkowej lokali mieszkalnych
 • 2010
  Wyróżnienie w konkursie im. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych
  image
  Tytuł pracy: Kultura narodowa a kultura organizacyjna przedsiębiorstwa